fbpx
kodutööd

Lapsed vajavad majapidamistöid, et olla edukad

Uuringud näitavad, et lastele igapäevaste tööde andmine tuleb kasuks nii koolis, suhetes kui ka tööelus.

Minnesota ülikooli poolt läbi viidud uuringu kohaselt olid noored täiskasvanud, kes alustasid igapäevaste tööde tegemist 3- või 4 aastaselt, iseseisvamad, omasid häid suhteid pere ja sõpradega ning edukamad nii akadeemilise hariduse omandamisel kui tööelus, võrreldes nendega, kes ei teinud väikelapse eas kodutöid või alustasid nende tegemist teismelisena.

Eraldi uuringus Harvardi haridusteaduskonnast leiti, et igapäevased tööd õpetavad lastele, kuidas olla empaatiline ja arvestada teiste vajadustega. Unustada ei saa ka kõige ilmsemat kasu: majapidamistööd annavad lastele kodu ja majapidamise säilitamiseks vajalikud põhioskused ja teadmised. Selle põhiteadmise puudumine võib olla noorele täiskasvanule häbiallikaks.

Kuidas saavutada edu laste majapidamistöödesse kaasamisel?

Kuigi uuringud on mõjuvad, võib laste kaasamine kodutöödesse ja regulaarsuse saavutamine tunduda keeruline. Kuid väikese eeltööga võib laste kodutööde tegemine muutuda pere igapäeva normaalseks osaks. Järgnevalt leiad mõned soovitused, kuidas alustada laste kaasamist majapidamistöödesse.

  • Ideaalis alustage nooremate lastega (kuid ärge muretsege liialt, kui lapsed on juba vanemad). Lihtsaim aeg alustamiseks on siis, kui lapsed on väikesed ja innukad aitama. Alates kolmandast eluaastast saavad lapsed abistada lihtsate ülesannete täitmisel (rätikute voltimine, põranda pühkimine). Eelkooliealised lapsed saavad aidata lauda katta, musta pesu ära panna. Algkooliealised lapsed saavad panna määrdunud nõud masinasse jne.
  • Leppige kokku majapidamistööde tegemise aeg. Selleks, et aidata nii lastel kui ka vanematel meeles pidada, et majapidamistööd on vaja ära teha, leppige kokku aeg, mis kõigile sobib. Kui lapsed on varahommikused tõusjad, saab kodutööd ära teha enne kooli minekut. Kui hommikud on kiired, sättige kodutööde tegemise aeg enne või pärast õhtusööki. Oluline on, et kõik teavad, millal on kodutööde tegemise aeg.
  • Kasutage visuaalseid meeldetuletusi. Visuaalsete meeldetuletuste olemasolu aitab meeles pidada, et kodutööd on pere igapäevaosa. Asetage kodutööd kohta (külmkapp, teadete tahvel), kust on võimalik jälgida, kes millise kodutöö eest vastutab. Samuti aitab visuaal lastel näha, mitu kodutööd veel on jäänud teha ning kui palju on tehtud. Kaasake lapsi ning lubage neil liigutada „teha“ reast tehtud kodutööd tahvlil „tehtud“ ritta.

  • Keskenduge vähem kodutööde arvule ja rohkem vastutustunde arendamisele. Vanemad mõtlevad sageli, et kui palju majapidamistöid nende laps peaks igapäevaselt tegema. Majapidamistööde arv on pereti erinev ning sõltub ka sellest, kui palju aega jääb muude kohustuste ja huvitegevuste kõrvalt aega. Majapidamistööde eesmärk on arendada lastes vastutustunnet. Kui mõnes peres on majapidamistööd igapäevaseks kohustuseks, võivad teised pered otsustada, et kõige paremini toimib süsteem, kus on suurem koristuspäev kord nädalas/kuus ja igapäevaselt tehakse väiksemaid kodutöid.
  • „Mina“ mõtteviisist eemale saamine. Lisaks oma voodi tegemisele või mänguasjade kokkupanemisele peaksid lapsed tegema ka ülesandeid, mis aitavad perekonda tervikuna. Nende hulka võib kuuluda näiteks prügi välja viimine, põranda pühkimine, lemmiklooma eest hoolitsemine jne.
  • Las lapsed õpivad oma vigadest. Vanemad ei tohiks aidata ja paranda vigu, mida lapsed majapidamistöid tehes teevad. Lapsevanematena tasub mõelda, kas tähtsam on see, et põrand on laitmatult puhas või see, et lapsel areneb kodutöid tehes sihikindlus ja uhkus, sest ta tunneb, et annab väärtusliku panuse pere igapäevaellu.
  • Ole suunanäitaja. Vanemate ülesanne on lapsi läbi selgitustöö suunata. Lapsi tuleb julgustada ja neile selgitada, et nad on võimelised kõiki kodutöid edukalt tegema ja on täiesti „OK“, kui täiuslikkust ei saavutata üleöö.

Allikas: Kerry Flatley, tõlkinud ja Eesti oludele kohandanud Varajase Kaasamise Keskus