fbpx

LOOVTERAAPIA

MILLAL PÖÖRDUDA

Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia.

Loovteraapia on psühhoterapeutiline tegevus, mille puhul kasutatakse töös kliendiga loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil. Terapeudi roll on aidata leida situatsioonis neid külgi, mida klient ise varem märganud pole, ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas. Olulisel kohal on turvatunne ja väikesed sammud, mida teraapiakeskkond ja -tegevus pakub ja võimaldab.​

Varajase Kaasamise Keskuse loovterapeut kasutab kunstiteraapia meetodeid.

Kunstiteraapias käimiseks ei ole vajalik eelnev kunsti tegemise oskus. Kunstiteraapias kasutatakse kunstimaterjale vastavalt kliendi eesmärgile erinevate teemade visualiseerimiseks. Loovtöö annab võimaluse panna oma mõtted ja tunded paberile või muusse vormi, luua sellega distants ja seeläbi uurida oma probleemi, sõnastada sihte ja leida individuaalseid ressursse. Mõnikord on eriti lastel oma mõtted ja tundeid raske sõnastada, kuid loovtöö võib anda meile palju informatsiooni ja edasiliikumise võimalusi.

Kunstiteraapia sobib lastele ja noortele:

 • vaimse tervise toetamiseks (nt stressi, ärevuse ja depressiooni sümptomite korral)
 • suurte elumuutuste ja traumade läbitöötamiseks
 • identiteediteemadega töötamiseks
 • erinevate suhte ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks
 • eneseregulatsiooni protsessi toetamiseks
 • uute toimetulekuviiside leidmiseks
 • eneseteostamiseks
 • enesehinnangu parandamiseks

Mõnel juhul on kunstimaterjalide ja tehnikate kasutamine loovteraapias kesksel kohal. On ka juhtumeid, kus loovtehnikaid kasutatakse minimaalselt. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist. Kasutatakse kujutlusharjutusi, pilte, kritseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid, liiva, käsitööd. Loovteraapia sobib ka täiskasvanule.

Teemad, millega täiskasvanute loovteraapias tegeletakse:

 • meeleoluhäired
 • ärevushäired
 • traumaatilised kogemused
 • stress ja läbipõlemine
 • rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus
 • suhteprobleemid (paarielu/sõprussuhe/päritolupere)
 • lahkuminek ja lahutus
 • uued toimetulekuviisid
 • eneseteostamine
 • enesehinnangu toetamine
SPETSIALIST

Tartus

Maris Annus. (MSc terviseteadus (kunstiteraapiad)).

Maris on lõpetanud Tartu ülikoolis eripedagoogika eriala (BA) ning Tallinna ülikoolis visuaalkunstiteraapia eriala (MSc). Lisaks on ennast täiendanud teadvelolekupõhise teraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja psühhodraama kursustel. Töös lastega lähtub Maris lisaks kunstiteraapilistele põhimõtetele ka eripedagoogilistest, teadveoleku (i.k. Mindfulness) ja lahenduskesksetest põhimõtetest. Töös täiskasvanutega toetub loovterapeut vastavalt kliendi vajadustele lisaks kunstiteraapiale enamasti kas teadveloleku, lahenduskeskse teraapia või  psühhodraama põhimõtetele.

Maris on läbinud vanemlusprogrammi “Imelised aastad” koolitajate väljaõppe ning tegutsenud lapsevanemate koolitajana. Nimetatud programm on mõeldud 2-8-aastaste laste vanematele, kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas oma lapsi paremini toetada. Hetkel Maris koolitajana aktiivne ei ole, kuid tema poole saab pöörduda vanemlusega seotud küsimustega, nagu näiteks:

 • kuidas seada tõhusalt ja rahumeelselt piire?
 • kuidas last motiveerida?
 • kuidas õpetada last emotsioone reguleerima?
 • kuidas arendada last loominguliste tegevuste ja mängu abil?
 • kuidas lahendada konflikte?

Otepääl

Pille Pattak. (MSc kunstiteraapiad).

Pille on lõpetanud TLÜ (MA) käsitöö õpetaja eriala ja töötanud 25 aastat erivajadustega lastega, andes neile käsitöö ja ka kunsti tunde. Pille on lõpetanud TLÜ kunstiteraapia (MSc) eriala. Oma töös lähtub Pille lahenduskesksest lähenemisest ja seob omavahel erinevaid kunstiteraapia harjutusi ja tehnikaid, mis on mängulised ja eneseavastust pakkuvad. Kunst aitab muuta nähtamatu nähtavaks ja kunstiterapeudina soovib Pille olla selles protsessis toetavaks kaaslaseks.

maris annus loovteraapia

TOIMUMINE

Loovteraapia teenust osutame Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1).

KESTUS

Teraapia (nii individuaalse kui perenõustamise) kestus on 45-90 minutit.

Teraapiakordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest.

HIND
Teenus
kuni 45min
kuni 90min
Loovterapeudi teenus (esmane vastuvõtt)
45
70
Loovterapeudi teenus (korduv vastuvõtt)
40
65

Teenus on tasuta, kui täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile. /loe lähemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on loovteraapia teenuse vajalikkus. /loe lähemalt/


* Kui tühistate vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või Te ei jõua vastuvõtule, on Varajase Kaasamise Keskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

VÕTA ÜHENDUST

Tartu teenustele on võimalik registreerida

Otepää teenustele on võimalik registreerida