fbpx

ENESEREGULATSIOONIOSKUSTE KUJUNDAMINE LASTEAIAS

KELLELE

Õppekavarühm: ISCED 97: Haridus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadused, (143) koolieelikute õpetajate koolitus

Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

SISU

Sellel koolitusel jagame mõtteid ja metoodilisi nippe mida kasutada, et psühhosotsiaalset keskkonda lapsele turvalisemaks muuta ja käitumisprobleeme tõenduspõhiste abivahendite toel ennetada või vähendada.

Leiame vastused küsimustele:

  • Millised tõenduspõhised abivahendid õpetajat aitaksid?
  • Mida teha kui laps on põrandal pikali, karjub, loobib asju ja rühma teised lapsed näevad seda päevast päeva? Kes sellise käitumise puhul sekkub ja kuidas sekkub?
  • Mis on viha väljaelamise alternatiivid, miks stressipall ei ole hea vahend madala eneseregulatsiooniga lastele?
  • Miks pahandamine ja karistamine ei aita olukorda parandada?
  • Kuidas lastega kokkuleppeid sõlmida?
  • Kuidas õpetajate ja õpetaja abide vahel sarnaseid kokkuleppeid sõlmida?

Püüame mõelda ja lähtuda põhimõttest – keerulise käitumisega laste puhul on enamasti tegemist oskuste puudumisega, meie ülesanne on neile seda õpetada.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • suudab märgata väikelapse ja koolieeliku emotsionaalseid ja füüsilisi vajadusi lastekollektiivis;
  • mõistab, mis võivad olla põhjused kui laps lööb, hammustab või käitub muul viisil ebasobivalt;
  • suudab otsida abi ja toetust kui lapse eneseregulatsioonioskused ei ole eakohased.
MEETOD

Õppemeetodiks on loeng ning situatsioonide analüüsimine.

Koolituse läbijale väljastatakse tõend.

AEG

Järgmine koolituse aeg on selgumisel.

Koolituse kestus on 4 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

KOOLITAJA

Koolitaja on Liina Lokko, MSc terviseteadused (rahvatervishoid), kutsepedagoog VI.

Liina on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 22 aasta. Viimastel aastatel on Liina olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.

REGISTREERIMINE

Järgmine koolituse aeg on selgumisel.