fbpx

ERIPEDAGOOG

MILLAL PÖÖRDUDA

Eripedagoogilise nõustamise eesmärgiks on kognitiivse võimekuse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu, sihipärane töövõime jne) treenimine, kõnearendus ja alternatiivse kommunikatsiooni õpetamine.

Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused ja erivajadused (nt pervasiivne arenguhäire; aktiivsus- ja tähelepanuhäire; kogelus; jm), hinnates ja kirjeldades sealhulgas psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskuseid.

Eripedagoog nõustab ka võrgustikuliikmeid, sealhulgas lapse tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu).

Eripedagoog hindab lapse koolivalmidust, õpitaset koolis, planeerides kõike eelnevat arvestades (õppe)tegevusi lapse arendamiseks.

Millal pöörduda? Peamised põhjused:

 • kõne mõistmine valmistab raskuseid;
 • kõne areng ei ole eakohane;
 • lugemise ja kirjutamise eeloskused arenevad aeglaselt;
 • lapsel on raske pliiatsite / kääride kasutamine;
 • esinevad raskused ülesannete meelde jätmisel ja sündmuste järjekorra tajumisel;
 • kirjutamisel esineb peegelkirja/moonutatud tähekujusid;
 • laps ajab segamini vasaku ja parema poole;
 • kui luuletuse pähe õppimine on raske;
 • kui õpetaja vajab toetamist või nõustamist õpilaste õppe- ja arendustegevuste planeerimisel; õpilastele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel;
 • kui on vajadus hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimiseks;
 • kui on vajalik nõustamine erivajadusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate toetavate meetodite osas.

SPETSIALIST

Tartus

Kati Helmeste-Riet. Kati on lõpetanud eripedagoogika magistriõppe Tallinna Ülikoolis ja õpib hetkel mänguteraapiat. Katil omab töökogemust nii sotsiaal- kui haridussüsteemis. Järjepidev õppimine on Kati jaoks oluline, et olla oma töös professionaalne ja kursis erialaste uute suundade ja muudatustega. Kati jaoks on töö laste ja noortega põnev ning väljakutseid pakkuv.

Helen Turmann (lapsehoolduspuhkusel). Helen on lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistrantuuri. Tänaseks on Helen andnud oma panuse nii koolis kui ka lasteaias eripedagoogina töötades. See kõik on vorminud temast spetsialisti, kes on väljakutseteks valmis ja uuendustele avatud. Helen väärtustab seda tunnet, kui leiab laste ja lastevanematega usaldusliku suhte ja näeb oma töö tulemust.

Helena Veike. Helena lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistriõppe. Kuigi see andis tugeva teoreetilise baasi, siis tunneb ta, et kõige rohkem on siiski õpetanud reaalne töökogemus nii lasteaias kui koolis.

Otepääl

Jette Numa. Jette on lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika bakalaureuse- ja logopeedia magistriõpingud, varasemalt töötanud logopeedina ka lasteaias. Kõige enam paelub teda eelkooliealiste laste areng. Jette peab oluliseks varajast märkamist ja sekkumist ning koostööd lapsevanemate ja teiste lapsega kokkupuutuvate spetsialistidega.

K.Helmeste-Riet

Kati Helmeste-Riet eripedagoog

H.Turmann

Helen Turmann
TOIMUMINE

Nõustamised toimuvad Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1).

KESTUS

Eripedagoogi teenuse kestus on 45-90 minutit.

HIND

Esmane vastuvõtt (kuni 45min) – 40 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 45min) – 35 eurot

Esmane vastuvõtt (kuni 90min) – 65 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 90min) – 60 eurot

Teenus on tasuta, kui laps (või täiskasvanu) on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ning on leitud eripedagoogilise nõustamise vajadus. /loe lähemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on eripedagoogilise nõustamise vajalikkus. /loe lähemalt/


* Kui tühistate vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või Te ei jõua vastuvõtule, on Varajase Kaasamise Keskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Tartu teenustele on võimalik registreerida

Otepää teenustele on võimalik registreerida