fbpx

ERIPEDAGOOG

MILLAL PÖÖRDUDA

Eripedagoogilise nõustamise eesmärgiks on kognitiivse võimekuse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu, sihipärane töövõime jne) treenimine, kõnearendus ja alternatiivse kommunikatsiooni õpetamine. Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused ja erivajadused (nt pervasiivne arenguhäire; aktiivsus- ja tähelepanuhäire; kogelus; jm), hinnates ja kirjeldades sealhulgas psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskuseid. Eripedagoog nõustab ka võrgustikuliikmeid, sealhulgas lapse tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu).

Eripedagoog hindab lapse koolivalmidust, õpitaset koolis, planeerides kõike eelnevat arvestades (õppe)tegevusi lapse arendamiseks.

Millal pöörduda? Peamised põhjused:

  • lugemise ja kirjutamise eeloskused arenevad aeglaselt;
  • lapsel on raske pliiatsite / kääride kasutamine;
  • esinevad raskused ülesannete meelde jätmisel ja sündmuste järjekorra tajumisel;
  • kirjutamisel esineb peegelkirja/moonutatud tähekujusid;
  • laps ajab segamini vasaku ja parema poole;
  • kui luuletuse pähe õppimine on raske;
  • kui õpetaja vajab toetamist või nõustamist õpilaste õppe- ja arendustegevuste planeerimisel; õpilastele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel;
  • kui on vajadus hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimiseks;
  • kui on vajalik nõustamine erivajadusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate toetavate meetodite osas.
TOIMUMINE

Nõustamised toimuvad Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1).

KESTUS

Eripedagoogi teenuse kestus on 45-90 minutit.

HIND

Esmane vastuvõtt (kuni 45min) – 40 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 45min) – 35 eurot

Esmane vastuvõtt (kuni 90min) – 65 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 90min) – 60 eurot

Teenus on tasuta, kui laps (või täiskasvanu) on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ning on leitud eripedagoogilise nõustamise vajadus. /loe lähemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on eripedagoogilise nõustamise vajalikkus. /loe lähemalt/


* Kui tühistate vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või Te ei jõua vastuvõtule, on Varajase Kaasamise Keskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

SPETSIALIST

Varajase Kaasamise Keskuses töötavad eripedagoogid Katrin Sild ja Meeri-Kris Lust.

VÕTA ÜHENDUST