fbpx

KEERULISE KÄITUMISEGA LAPS RÜHMAS

KELLELE

Õppekavarühm: ISCED 97: Haridus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadused, (143) koolieelikute õpetajate koolitus

Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

lapse viha
SISU

Lasteaiaõpetajatele on tuttav olukord, kus  rühmas on laps, kelle käitumine eristub oluliselt teistest lastest. Mõni laps ei suuda keskenduda tegevustele, mõni laps hammustab või lööb, mõni laps ei võta teiste laste või täiskasvanutega isegi kontakti. Harvad ei ole enam ka juhused, et nelja- või viieaastasel puudub kõne ning soove ja pahameelt väljendatakse vaid rusikate või hüsteerilise nutuga.

Mida teha? Kas need lapsed on kõik erivajadusega lapsed? Kuidas teha vahet madalatel eneseregulatsioonioskustel, kohanemisraskustel ja psüühikahäirel? Mis on üldse eakohane ja mis kõrvalekalle? Kes aitaks õpetajat, kuidas aidata last? Kas tugiisik võib selles olukorras aidata või pigem mitte? Mida tugiisikult üldse oodata ja kes vastutab sel juhul lapse õppetegevuste eest?

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • mõistab varajase märkamise põhimõtteid;
  • mõistab eneseregulatsioonioskuste kujunemise algtõdesid;
  • suudab märgata psühhosotsiaalse keskkonna ohutegureid;
  • teab esmaseid rahustamisvõtteid.
MEETOD

Õppemeetodiks on loeng ning situatsioonide analüüsimine.

Koolituse läbijale väljastatakse tõend.

AEG

Järgmine koolituse aeg on selgumisel.

Koolituse kestus on 4 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

KOOLITAJA

Koolitaja on Liina Lokko, MSc terviseteadused (rahvatervishoid), kutsepedagoog VI.

Liina on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 22 aasta. Viimastel aastatel on Liina olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.

REGISTREERIMINE

Järgmine koolituse aeg on selgumisel.