fbpx

ISTE – isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Varajase Kaasamise Keskus osaleb baas- ja lisakomponentide osutajana projektis “ISTE” ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”.

Varajase Kaasamise Keskus on projektipartneriks Tartu linnale.

Projekt kestab perioodil 01.01.2023-31.12.2024

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras;
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma.
Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust.
Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Projekti käigus osutatavad teenused:

  • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
  • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
  • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
  • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
  • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

ISTE projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Projekti kohta on rohkem infot leitav Sotsiaalkindlustuameti kodulehelt: ISTE projekt

Varajase Kaasamise Keskus pakub ISTE projekti raames järgmisi teenuseid:

Komponendi nimetusTeenuse hind
Personaalne toetamineIndividuaalne tegevus55
Psühholoogiline nõustamine  ja psühhoteraapia pereleIndividuaalne tegevus55
Pere nõustamine ja koolitusIndividuaalne tegevus55
Kogemusnõustamine pereleIndividuaalne tegevus55
IntervallhoidIndividuaalne tegevus15
Grupi tegevus10
Sotsiaalsete suhete toetamineIndividuaalne tegevus55
Taastumise ja vaimse tervise haigusega toimetuleku toetamineIndividuaalne tegevus55
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamineIndividuaalne tegevus55
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapiaIndividuaalne tegevus55
KogemusnõustamineIndividuaalne tegevus55
Riski- ja probleemse käitumise juhtimineIndividuaalne tegevus55
Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetusIndividuaalne tegevus55
Füüsilise aktiivsuse toetamineIndividuaalne tegevus55
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseksIndividuaalne tegevus55
Liikumine väljaspool eluruumeIndividuaalne tegevus15
Töötamise toetamineIndividuaalne tegevus55
Õppimise toetamineIndividuaalne tegevus55
Rakendus kogukonnasIndividuaalne tegevus55
Vaba aja ja huvitegevuse toetamineIndividuaalne tegevus15
Toetus elukoha vahetuselIndividuaalne tegevus55
Igapäevaelu toetamineIndividuaalne tegevus15
Ettevalmistus iseseisvumiseksIndividuaalne tegevus15