fbpx

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Varajase Kaasamise Keskus osaleb baas- ja lisakomponentide osutajana  projektis “ISTE” ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”.

Varajase Kaasamise Keskus on projektipartner nii Tartu linnale kui Otepää vallale.

Projekt kestab kuni 31.12.2022

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras;
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma.
Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust.
Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Projekti käigus osutatavad teenused:

  • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
  • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
  • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
  • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
  • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Projekti kohta on rohkem infot leitav Sotsiaalkindlustuameti kodulehelt: ISTE projekt

Varajase Kaasamise Keskus pakub projekti raames järgmisi teenuseid:

Komponendi nimetusTöö maht: individuaalne või grupitegevusHind 1 tunni (60min) kohta
Teenuse planeerimineIndividuaalne tegevus45,00
Tegevusplaani elluviimise tagamineIndividuaalne tegevus45,00
Välise spetsialisti/eksperdi konsultatsioon teenuse planeerimiseksIndividuaalne tegevus45,00
Personaalne toetamine  erakorralistes eluolukordadesIndividuaalne45,00
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia pereleIndividuaalne45,00
Pere nõustamine ja koolitusIndividuaalne45,00
IntervallhoidIndividuaalne15,00
Grupis7,00
Sotsiaalsete suhete toetamineIndividuaalne45,00
Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamineIndividuaalne45,00
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamineIndividuaalne45,00
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapiaIndividuaalne45,00
Riski- ja probleemse käitumise juhtimineIndividuaalne45,00
Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetusIndividuaalne45,00
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseksIndividuaalne45,00
Töötamise toetamineIndividuaalne45,00
Õppimise toetamineIndividuaalne45,00
Vaba aja ja huvitegevuse toetamineIndividuaalne15,00
Igapäevaelu toetamineIndividuaalne15,00