fbpx

MEIST

Missioon ja visioon

Varajase Kaasamise Keskus OÜ missioon on pakkuda tuge ja osavõtlikkust lastele, täiskasvanutele ja nende tugivõrgustikule.

Ettevõtte visioon on kujuneda lapsele, täiskasvanule ja nende tugivõrgustikule kompetentseks partneriks. Läbi oma teadmiste ja kogemuste panustame probleemide ennetamisse.

Tutvu meie meeskonna liikmetega siin: VKK meeskond

Põhiväärtused

Avatud ja läbipaistev suhtlemine

Peame oluliseks usalduslikke ja vastastikusel austusel põhinevaid koostööle suunatud suhteid klientide, kolleegide, teiste organisatsioonide ja üldsusega.

Professionaalsus/asjatundlikkus

Oleme oma töös kompetentsed ja tunneme põhjalikult oma töökorraldust ja pakume kvaliteetset teenust. Usume oma töötajate ja klientide võimetesse ja oskustesse.

Järjepidevus / pidev areng

Peame oluliseks pidevat arendustegevust kliendi, töötaja ja organisatsiooni tasandil.

Tolerantsus

Aktsepteerime inimest sellisena nagu ta on, austame üksteise eetilisi väärtusi ja veendumusi.