Meist

Missioon ja visioon

Varajase Kaasamise Keskus OÜ missioon on pakkuda tuge ja osavõtlikkust lastele ja täiskasvanutele ja nende peredele erivajadustest tingitud probleemide lahendamisel.

Ettevõtte visioon on kujuneda erivajadusega lapse ja täiskasvanu perele kompetentseks partneriks, Läbi oma teadmiste ja kogemuste panustame probleemide ennetamisse ning pakume tuge ja osavõtlikkust laste, täiskasvanute ja perede erivajadustest tingitud probleemide lahendamisel.

Põhiväärtused

1. Avatud ja läbipaistev suhtlemine

Peame oluliseks usalduslikke ja vastastikusel austusel põhevaid koostööle suunatud suhteid klientide, kolleegide, teiste organistasioonide ja üldsusega.

2. Professionaalsus/asjatundlikkus

Oleme oma töös kompetentsed ja tunneme põhjalikult oma töökorraldust ja pakume kvaliteetset teenust. Usume oma töötajate ja klientide võimetesse ja oskustesse.

3. Järjepidevus / pidev areng

Peame oluliseks pidevat arendustegevust kliendi, töötaja ja organisatsiooni tasandil.

4. Tolerantsus

Aktsepteerime inimest sellisena nagu ta on, austame üksteise eetilisi väärtusi ja veendumusi.

Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Võta ühendust

E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: (+372) 53 338 395

© 2019 Varajase Kaasamise Keskus OÜ