fbpx

Varajase Kaasamise Keskus pakub koolitusi lapsevanematele, lasteaiaõpetajatele, õpetajatele, tugiisikutele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Koolituste eesmärk on haridusasutuste, õpetajate, lapsevanemate ja teiste lastega töötavate spetsialistide toetamine laste eneseregulatsioonioskuste kujundamisel ja käitumishäirete ennetamisel või leevendamisel.

Jaanuaris toimuvad koolitused:

13.01.2021 “Appi, mu rühmas on keerulise käitumisega laps”

15.01.2021 “Varajane märkamine lasteaias”

20.01.2021 “Eneseregulatsioonioskuste kujundamine lasteaias” 

28.01.2021 “Kas paneme “paha lapse” nurka?”