fbpx

TÖÖALANE REHABILITATSIOON

SISU

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:
 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalase rehabilitatsiooni kohta on võimalik rohkem lugeda Töötukassa kodulehelt: Tööalane rehabilitatsioon

KELLELE

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).
TEENUSED

Varajase Kaasamise Keskus pakub järgmisi tööalase rehabilitatsiooni teenuseid:

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

TAOTLEMINE

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb Teil pöörduda Töötukassa juhtumikorraldaja poole.

PROTSESS
 • Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teenusevajadust;
 • juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.
HIND
Teenus
Hind kuni 31.12.2022
Hind alates 01.01.2023
Füsioterapeudi teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Sotsiaaltöötaja teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Eripedagoogi teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Logopeedi teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Psühholoogi teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Kogemusnõustaja teenus
50 eur/tund
55 eur/tund
Majutus koos hommikusöögiga
30 eur/ööpäev
30 eur/ööpäev
Toitlustus (lõuna- ja õhtusöök)
9 eurot
9 eurot

REGISTREERIMINE

Varajase Kaasamise Keskus Otepääl

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: +372 53338395
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Varajase Kaasamise Kabinet Tartus

Aadress: Riia 22b-5, Tartu
E-mail: kabinet@vkkeskus.ee
Telefon: +372 58876144
Teenustele on võimalik registreerida E-N 8:00-16:30