fbpx

LOGOPEED

MILLAL PÖÖRDUDA

Logopeedi nõustamisele on oodatud erinevas vanuses lapsed, kellel on raskusi suulise või kirjaliku kõne omandamisega.

Peamised põhjused:

  • lapsel esinevad kõnearengu probleemid (lapse kõne areng ei ole eakohane või tundub, et laps ei saa talle suunatud kõnest aru);
  • kõnes esinevad häälduspuuded (lapsel on raskusi mõne üksikhääliku hääldamisel);
  • kõnes avalduvad resonantsipuuded (hääles avaldub kinnine või lahtine ninakõla või mõlemad kombineeritult);
  • esinevad lugemis- ja kirjutamisraskused
  • esineb kogelus (kõnes ilmnevad kõnetakistused (häälikute/silpide kordused, venitused või blokid);
  • esineb häälehäireid (hääl on väsinud ning muutunud kähedaks ja katkendlikuks, esineb liigset pinget kõripiirkonnas);
  • esinevad müofunktsionaalsed puuded (näo- ja suupiirkonna lihastoonus on kahjustunud, lapse ninahingamine on takistatud, suu on pidevalt avatud, keel on puhkeseisundis vales asendis,    neelamismuster on häirunud);
  • esineb kõnemotoorika puudeid (düsartria või apraksia) (laps teab, mida öelda tahab, kuid häirunud liigutusahela tõttu ei suuda ladusalt hääldada ning seetõttu võib kõne olla arusaamatu);
  • esineb neelamishäireid (esineb raskusi neelamisel, lapsel tekib söömise ajal või söömise järgselt köha).
SPETSIALIST

Jette Numa. Jette on lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika bakalaureuse- ja logopeedia magistriõpingud, varasemalt töötanud logopeedina ka lasteaias. Kõige enam paelub teda eelkooliealiste laste areng. Jette peab oluliseks varajast märkamist ja sekkumist ning koostööd lapsevanemate ja teiste lapsega kokkupuutuvate spetsialistidega.

TOIMUMINE

Nõustamised toimuvad Otepääl (Pühajärve tee 1).

KESTUS

Logopeedi teenuse kestus on kuni 45 minutit.

HIND

Esmane vastuvõtt (kuni 45min) – 40 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 45min) – 35 eurot

Teenus on tasuta, kui laps on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile. /loe lähemalt/


* Kui tühistate vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või Te ei jõua vastuvõtule, on Varajase Kaasamise Keskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Otepää teenustele on võimalik registreerida