fbpx

ÕPIKESKKONNA HINDAMINE

Eesmärk on neutraalse osapoolena vaadelda abivajavat last, tema käitumismustreid individuaalselt ja grupis ning teha ettepanekuid kaasava hariduse võimaluste rakendamiseks.

Enamasti tellib selle töö kas lasteasutuse juht või kohalik omavalitsus.

Vaatlusele järgneb alati kirjalik hinnang koos soovitustega ja võrgustikukohtumised õpetajate ja lapsevanemate toetamiseks.