fbpx

VAATLUS ÕPIKESKKONNAS

SISU

Õpikeskkonna hindamine ja vaatlus on eesmärgiga neutraalse osapoolena vaadelda abivajavat last, tema käitumismustreid individuaalselt ja grupis ning teha ettepanekuid kaasava hariduse võimaluste rakendamiseks.

Vaatlus on lapse jälgimine tema õpikeskkonnas mingi perioodi jooksul. Vaatlus võimaldab registreerida erinevaid käitumisi, nende esinemissagedust ja kestust. Eriti kasulik on vaatlus kogumaks infot lapse ja konkreetse keskkonna interaktsiooni kohta – millised muutused sotsiaalses või füüsilises keskkonnas tingivad, säilitavad või võimendavad teatud (probleemseid) käitumisi ning millised muutused neid leevendavad.

Samuti saab vaatleja jälgida muutusi lapse käitumises päeva jooksul, mis võib anda infot nt väsimisest ja selle mõjust lapse käitumisele. Vaatluse fookus võib olla kas laiem või kitsam ja selle valiku aluseks on reeglina tähelepanekud lapse senisest käitumisest, mida tahetakse täpsustada.

MIKS

Vaatlus on väga sobilik meetod laste arengu hindamiseks mitmel põhjusel.

  1. Laste mõtlemine avaldub otseselt käitumises ja kui meid huvitab laste mõtlemine, siis saab selle kohta infot just läbi käitumise, mis on vaadeldav. Sama kehtib ka laste oskuste kohta, mis samuti avalduvad käitumises, kuid seda vaid siis, kui keskkond pakub piisavalt võimalusi oma oskuste katsetamiseks.
  2. Lapsed on üsna aktiivsed käitujad ja seega on palju materjali, mida vaadelda ning palju
    infot, mida tõlgendada.
  3. Vaatlus pakub kõige vahetumat infot lapse käitumuslike iseärasuste välja selgitamiseks.
ASUKOHT

Vaatlusi viime läbi lapse õpikeskkonnas: lasteaias või koolis.

PROTSESS
  1. Haridusasutus (kool või lasteaed) või kohalik omavalitsus tellib vaatluse.
  2. Vaatlus toimub vähemalt kahel erineval päeval. 1 korra kestus on minimaalselt 4 tundi.
  3. Vaatlusele järgneb alati kirjalik hinnang koos soovitustega ja võrgustikukohtumised õpetajate ja lapsevanemate toetamiseks.
SPETSIALIST

Vaatluseid viivad läbi meie eripedagoogid või psühholoogid.

HIND

Vaatluse ( 2×4 h), kirjaliku tagasiside koostamise (2-5h), võrgustikukohtumiste (õpetajate ja lapsevanemate toetamine) hind on 35 eur / tund. 

VÕTA ÜHENDUST