fbpx

ÕPIKESKKONNA HINDAMINE

Eesmärk on neutraalse osapoolena vaadelda abivajavat last, tema käitumismustreid individuaalselt ja grupis ning teha ettepanekuid kaasava hariduse võimaluste rakendamiseks.

Enamasti tellib selle töö kas lasteasutuse juht või kohalik omavalitsus.

Vaatlusele järgneb alati kirjalik hinnang koos soovitustega ja võrgustikukohtumised õpetajate ja lapsevanemate toetamiseks.

Varajase Kaasamise Keskus Otepääl

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää

E-mail: info@vkkeskus.ee

Tel: 53338395

Varajase Kaasamise Kabinet Tartus

Aadress: Riia 22b-5, Tartu

E-mail: kabinet@vkkeskus.ee

Tel: 58876144

Varajase Kaasamise Keskuse Koolitused

E-mail: koolitus@vkkeskus.ee

Tel: 53974514

ESF tugiteenused (tugiisik ja lapsehoid)

Tel: 5162665