fbpx

ENAMLEVINUD DIAGNOOSID, MILLEGA ÕPETAJA LASTEAIAS KOKKU PUUTUB

KELLELE

Õppekavarühm: ISCED 97: Haridus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadused, (143) koolieelikute õpetajate koolitus

Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

SISU

Enamlevinud diagnoosid ja ka müüdid diagnooside kohta, millega õpetaja lasteaias kokku puutub ja mis ühiskonnas arutelu tekitavad.

Leiame vastused küsimustele:

 • Kas kõik keerulise käitumisega lapsed on autistlikud või tegelikult mitte? Kas kõne hakkab arenema kui lapsele piisavalt aega anda? Mida saab teha õpetaja kui tugispetsialistide abi napib? Kas ja mida peab õpetaja tegema erivajadusega lapse puhul teisiti kui teisi lapsi õpetades.
 • Kui suur on tõenäosus, et ühes rühmas on 4-5 ATH kahtlusega last? Kuidas neid lapsi õpetada?

Koolituse lõpuks saab õpetaja esmased põhitõed mis iseloomustab:

 • vaimset mahajäämust;
 • lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäireid;
 • aktiivsus- tähelepanuhäiret;
 • autismispektrihäireid.

Püüame mõelda ja lähtuda põhimõttest: kaasav haridus – kes ja kuidas kaasab nii, et erivajadusega lapse ja samal ajal ka eakohase arenguga laste huvid ei saaks rühmas kahjustatud ning milliste teadmiste ja oskuste valguses saab õpetaja kõigi laste arengule toeks olla.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu teab:

 • mis on vaimne mahajäämus;
 • mis on lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired;
 • mis aktiivsus- tähelepanuhäire;
 • mis on autismispektrihäire;
 • mida teha, kui tugispetsialiste napib;
 • mida peab õpetaja tegema erivajadusega lapse puhul teisiti kui teisi lapsi õpetades
MEETOD

Õppemeetodiks on loeng ning situatsioonide analüüsimine.

Koolituse läbijale väljastatakse tõend.

AEG

Järgmise koolitus toimub sügis 2024.

Koolituse kestus on 4 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

KOOLITAJA

Koolitaja on Liina Lokko, MSc terviseteadused (rahvatervishoid), kutsepedagoog VI.

Liina on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 22 aasta. Viimastel aastatel on Liina olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.

REGISTREERIMINE

Järgmine koolitus toimub sügis 2024.