fbpx

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

MILLAL PÖÖRDUDA

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel; samuti edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel. Nõustamiste eesmärk on psühholoogilise toimetuleku säilitamine ja/või parandamine.

Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega selgitab psühholoog välja probleemsed valdkonnad, arenguvajadused, olemasolevad ja vajalikud lisaressursid, analüüsitakse olukorda ning koostatakse edasine tegevuskava. Nõustamiste käigus õpetatakse ja harjutatakse toimetulekut toetavaid ja parandavaid võtteid. Vajadusel suunatakse teistele teenustele.

Peamised põhjused pöördumiseks:

  • Stressi ja ärevusega toimetulek;
  • Suhteprobleemid, sealhulgas paarisuhte- ja pereprobleemid;
  • Depressiooni ja meeleoluhäirete ravi;
  • Traumaatiliste sündmuste mõju leevendamine;
  • Enesehinnangu ja enesekindluse tõstmine;
  • Karjääri- ja tööalased väljakutsed;
  • Elumuutuste ja kriisidega toimetulek;
  • Isikliku arengu ja eneseteostuse toetamine.
SPETSIALIST

Tartus

Katrin Veere. Katrin (peretarepeut ning PREP paarisuhte koolitaja) soovib oma töös toetada peresid nende arengu väljakutsetes, et raskused ei paneks kannatama ja ei lõhuks peresid, vaid viiksid nauditavamate suhete ja läheduse kogemuseni. Katrin teeb vastuvõtte nii Tartus kui Otepääl.

Laura-Liis Hanikat. Laura-Liis on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse õppe ning hetkel on lõpetamas magistriõpinguid Tartu Ülikoolis, kliinilise psühholoogia suunal. Laura-Liis on läbinud sissejuhatava kursuse kognitiiv-käitumisteraapias ning tööalaselt inimestega kokku puutunud nii hariduslikus, kliinilises kui ka nõustamise kontekstis.

Victoria Mägi.

Otepääl

Liis Jürioja (lapsehoolduspuhkusel). Liis omab pikka kogemust psühholoogina olles töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas, kooli tugimeeskonnas ja koolivälise nõustamismeeskonna koosseisus ning tema tugevaks küljeks on haridussüsteemi laiapõhjaline tundmine.

Tailia Leer. Tailia on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse ning töötanud haridussüsteemis koolipsühholoogina. Tailia jaoks on tähtis pakkuda inimestele võimalusi leida enda jaoks uusi viise toetamaks enda toimetulekut mistahes olukorras.

Katre Kuusk (psühholoogi assistent). Katre on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureusekraadi ning Tallinna Ülikoolis looma-inimese interaktsioonide mikrokraadi. Katre soovib olla toeks inimestele, kellele valmistab raskusi oma emotsioonide ja tunnetega toimetulek.

K.Veere

L.Jürioja

liis jürioja psühholoog

L-L.Hanikat

laura-liis hanikat psühholoog

T.Leer

tailia leer psühholoog

TOIMUMINE

Psühholoogiline nõustamine Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1).

Nõustame vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja veebi teel.

KESTUS

Nõustamise (nii individuaalse kui perenõustamise) kestus on 45-90 minutit.

Nõustamiskordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest. Mõnikord piisab ühest konsultatsioonist, vahel aga kujuneb nõustamise protsess kuudepikkusteks kohtumisteks.

HIND
Teenus
kuni 45min
kuni 90min
Psühholoog (esmane vastuvõtt)
40
65
Psühholoog (korduv vastuvõtt)
35
60
Psühholoog-terapeut (esimane vastuvõtt)
60
90
Psühholoog-terapeut (korduv vastuvõtt)
55
80

Teenus on tasuta, kui täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile. /loe lähemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on psühholoogi individuaalteenuse või psühholoogi pereteenuse vajalikkus. /loe lähemalt/


* Kui tühistate vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või Te ei jõua vastuvõtule, on Varajase Kaasamise Keskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Tartu teenustele on võimalik registreerida

Otepää teenustele on võimalik registreerida