fbpx

SOTSIAALNÕUSTAMINE

MILLAL PÖÖRDUDA

Sotsiaalnõustamine on suunatud kliendi ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja kasutab, koordineerib või loob vajadusel spetsialistide võrgustikku ning aktiveerib kliendi lähivõrgustikku kliendi toimetuleku parandamiseks.

Sotsiaaltöötaja:

  • hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi;
  • hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet;
  • nõustab (informeerib, juhendab, jõustab, motiveerib) ja koordineerib erinevate teenuste saamist, et ennetada ja lahendada sotsiaalseid probleeme;
  • toetab kliendi tegevus- ja osalusvõimet;
  • kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd;
  • nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel;
  • juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest.
SPETSIALIST

Merle Kivest. Merle omab 20-aastast töökogemust Tartu Linnavalitsuses hoolekande korraldamisel ning juhtimisel. Merle on loomult maailmaparandaja ja orienteeritud lahenduste leidmisele. Töö mida ta laste ja peredega teeb, annab võimaluse tuua inimeste ellu positiivseid muutusi ning seatud eesmärke koos meeskonnaga ellu viia.

Gerli Turm. Gerli on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala. Õpingud on andnud talle teoreetilised teadmised psühholoogiast, sotsiaaltööst ja nõustamisest, mida ta oma igapäevatöös rakendab.

Laura Vuks. Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekava sotsiaaltöö suunal. Varasemalt on omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja eriala kutse. Mõlema eriala raames on käinud mitmes asutuses praktikal ning see on andnud mulle palju teadmisi sotsiaalvaldkonnast.

M.Kivest

G.Turm

TOIMUMINE

Nõustamised toimuvad Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1).

KESTUS

Sotsiaalnõustamise (individuaalne või perenõustamine) kestus on 45-90 minutit.

HIND

Esmane vastuvõtt (kuni 45min) – 40 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 45min) – 35 eurot

Esmane vastuvõtt (kuni 90min) – 65 eurot

Korduv vastuvõtt (kuni 90min) – 60 eurot

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile. /loe lähemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile. /loe lähemalt/

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Tartu teenustele on võimalik registreerida

Otepää teenustele on võimalik registreerida