fbpx

Laura Vuks – sotsiaaltöötaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekava sotsiaaltöö suunal.
Varasemalt olen omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja eriala kutse.

Mõlema eriala raames olen käinud mitmes asutuses praktikal ning see on andnud mulle palju teadmisi
sotsiaalvaldkonnast. Iseloomult olen väga empaatiline ning pean seda töötades laste ja peredega väga
oluliseks.

Minu elus olulisel kohal on minu pere ja minu lähedased, nendega koos aja veetmine on minu viis
hoolitseda oma vaimse tervise eest.