fbpx

LAPSEHOIUTEENUS

SISU

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenus erivajadusega lapsele on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoiuteenuse raames õpitakse

 • iseseisvumist;
 • toimetulekut igapäevaelu tegemistega vanemate juuresolekuta;
 • suhtlema uute inimestega;
 • märkama ja abistama kaaslasi;
 • suhtlema uutes situatsioonides.

Lisaks tehakse loovtegevusi, korraldatakse filmiõhtuid ja ühismänge.

KELLELE

Lapsehoiuteenust osutatakse kuni 18-aastasele erivajadusega lapsele.

Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis osutatakse teenust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

MILLAL

2024 aasta kevadised ja suvised ööpäevaringsed lapsehoiud Otepääl toimuvad:

 • 22.04-26.04.2024
 • 26.06-28.06.2024
 • 01.07-05.07.2024
 • 22.07-26.07.2024
 • 05.08-09.08.2024

Laps võib hoidteenusel viibida ka lühema perioodi (nt. 3 päeva).

Teenust osutatakse:

 • koolieelses eas ja koduõppel olev lapsele päeval, õhtul, nädalavahetusel või ööpäev läbi;
 • põhiharidust omandav lapsele peale koolipäeva lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel;
 • noorele, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes, päeval, õhtul, nädalavahetustel ning vajaduse korral ööpäev läbi.

Lapsehoiuteenust võib osutada:

 • lapse kodus;
 • lapsehoidja kodus;
 • hoiuasutuses
LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.

Lapsega töötav lapsehoidja:

 • toetab lapse kasvukeskkonda;
 • toetab lapse arengut;
 • kujundab lapse eakohaseid oskusi;
 • edendab lapse tervist;
 • kaasab kasvukeskkonna kujundamisse lapsevanema/hooldaja;
 • annab tagasisidet lapse arengu ja tegevuste kohta.
TAOTLEMINE

Teenuseid on õigus taotleda puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita ning esitada taotlus kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

Vajadusel abistame taotluse koostamisel.

Lapsehoiuteenusele registreerimine:

 1. tel 53338395
 2. meiliaadressil info@vkkeskus.ee
 3. e-poe kaudu: LHT 2024