fbpx

Jette Numa

Logopeed/eripedagoog

jette@vkkeskus.ee

Tutvustus:

Juba lapsena unistasin õpetaja ametist. Täna võin öelda, et minu unistus on täitunud, kuna eripedagoogi-logopeedina panustan igapäevaselt laste arengu toetamisse. Minu eesmärk on luua keskkond, kus iga laps saab areneda oma parimal moel.

Akadeemiline tee ja saavutused:

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika bakalaureuse- ja logopeedia magistriõpingud. Koolis omandatud teooria ja praktika on andnud mulle kindla aluse, millele hetkel oma töös tugineda saan. Ülikooli ajal valmistatud õppevahendid on minu igapäevase töö lahutamatu osa.

Valdkonnad, kus saan aidata:

Olen eriti kirglik eelkooliealiste laste arengu suhtes. Koostan ja rakendan erinevaid lugemis- ja kirjutamise eeloskusi arendavaid mänge. Läbi mänguliste tegevuste toetamine on minu töös väga oluline. Kodus on mul kaks poissi, kelle arengu jälgimine ja toetamine on andnud mulle väärtuslikke praktilisi oskusi ja kinnitanud ülikoolis õpitut. Pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist ning koostööd lapsevanemate ja teiste lapsega kokkupuutuvate spetsialistidega

Varasem töökogemus, mis toetab tänast tööd:

Töötasin ülikooli kõrvalt õhtuõpetajana ühes väikeses eralasteaias ja hiljem lühikest aega lasteaia logopeedina. Mõlemad kogemused on olnud väärtuslikud, aidates mul mõista laste arengu eripärasid.

Kuidas leian elus tasakaalu?

Pere ja sõpradega veedetud aeg on mulle väga oluline. Naudin laste üllatamist koduste vahenditega valmistatud arendavate mängudega. Samuti on liikuv elustiil minu jaoks tähtis, aidates hoida vaimset ja füüsilist tervist tasakaalus.

Loe lähemalt logopeedi teenuse kohta siin ja eripedagoogi teenusest siin või broneeri aeg.

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Otepää teenustele on võimalik registreerida