fbpx

TUGIISIKUTEENUS NOORELE ERIVAJADUSEGA TÄISKASVANULE

Varajase Kaasamise Keskus viib perioodil 01.01.2020-30.06.2022 ellu projekti “Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule”. Projektiga osutatava tugiisikuteenusega tagatakse tööealiste erivajadusega noorte toimetuleku toetamine haridusasutuses, mis on ettevalmistus tööturule sisenemiseks. Tugiisikuteenusega vähendatakse tööealiste pereliikmete hoolduskoormust ning toetatakse nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.

Projekti eesmärk on tugiisikuteenuse toel erivajadusega noore ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ning omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine, andes neile võimaluse tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.

Projektiga tagatakse 14-le noorele (esimesel aastal 7-le isikule, teisel aastal 14-le isikule) tugiisik, kes nõustab ja toetab erivajadusega noort hariduse omandamisel, koolist tööle siirdumisel, iseseisvuse suurendamisel, omavastutuse arendamisel, arendavate tegevuste läbiviimisel, vaba aja veetmisel, igapäevaeluga toimetulekul. Tugiisiku olemasolu tagab tööealise erivajadusega noore toimetuleku toetamise haridusasutuses, mis on ettevalmistus tööturule sisenemiseks.  Tugiisik abistab noort vastavalt vajadusele, kodus, koolis, huvitegevusel või rehabilitatsiooniteenustel osalemisel. Samuti võimaldab tugiisiku olemasolu vähendada omastehooldaja hoolduskoormust, toetades tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.

Nõustamisteenuse eesmärk on erivajadusega noore igapäevase hooldamisega seotud isikute nõustamine erivajadusega inimesega toimetulekul ning toetamine tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.

Projektis osalemine: projekti suunab Tartu Linnavalitsus ning projektis osalemiseks tuleb võtta ühendust Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalosakonnaga.

Projekti partneriks on Tartu Linnavalitsus. Projekti kogumaksumus on 330 157,72 eurot.

Projekti tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: katriin@vkkkeskus.ee, 53974514