ERIPEDAGOOGI TEENUS

Eripedagoogi ülesandeks on kliendi edasijõudmise analüüsimine. Arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine, isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine ja isiku arengulist eripära arvesse võttes. Eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine, elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

Teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi kui oma elus keskse isiku aktiviseerimise, kaasamise eesmärgi püstitamine. Hariduslikus mõttes tema toimimisest õppimisprotsessis ülevaate saamise kaudu, nõustamine puudest, hälbest või haigusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate toetavate meetodite osas.

Eripedagoogi teenuse hinnakiri:

45min – 27 eur

90min – 54 eur

Teenusele registreerimine info@vkkeskus.ee, 53338395

! Varajase Kaasamise Keskusel on osade kohalike omavalitsustega kokkulepe, et KOV’id aitavad teenusel osalemist tasustada. Uurige rahastamisvõimalust oma KOV’ist.

Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Võta ühendust

E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: (+372) 53 338 395

© 2019 Varajase Kaasamise Keskus OÜ