fbpx

ERIPEDAGOOGI TEENUS

Eripedagoogi ülesandeks rehabilitatsioonimeeskonnas on isiku edasijõudmise analüüsimine. Arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine, isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine ja isiku arengulist eripära arvesse võttes. Eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine, elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

Teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi kui oma elus keskse isiku aktiviseerimise, kaasamise eesmärgi püstitamine. Hariduslikus mõttes tema toimimisest õppimisprotsessis ülevaate saamise kaudu, nõustamine puudest, hälbest või haigusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate toetavate meetodite osas.