fbpx

Varajane märkamine lasteaias

Koolitus toimub 15.01.2021 kell 12:30-15:30 veebikeskkonas Zoom. 

Koolituse hind on 36 eurot (sisaldab käibemaksu)

Koolitusele on võimalik registreerida siit: “Varajane märkamine….”

Koolituse sisu on suunatud eelkõige sõimerühma ja noorema aiarühma õpetajatele, abiõpetajatele, assistentidele ja õpetaja abidele.

Varajane märkamine ja sekkumine on imikutele ja väikelastele ning nende peredele mõeldud teenuste ja/või võimaluste kogum. Varajase sekkumise tegevusi kasutatakse erivajadustega lapse ja/või tema pere toetamisel lapse haridustee võimalikult varajases etapis.

Kelle ülesanne on märgata lapse vajadusi? Perearst või pereõde on esimene märkaja meditsiinisüsteemi poolt, aga kui laps käib arsti juures vaid haigustunnuste ilmnemisel või ei käi üldse, siis võivad lapse arengulised abivajadused jääda märkamata. Näiteks oma esimest last kasvatav vanem võib olla veel ise nii kogenematu, et ei oska lapse arengu hilistumisele tähelepanu pöörata ning seetõttu ei aimagi, et midagi võib valesti olla. Seega tuleb väga olulise ressursina vaadelda lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate rolli lapse abivajaduse varasel märkamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad: väikelapse areng – mis on eakohane, mis mitte. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, kiindumussuhe ja lapse toetamine lasteaias.

Varajase märkamise põhimõtted – kes märkab, mida peab märkama? Kuidas sekkuda kui lapse vajadused on õigeaegselt märgatud.

Koolitaja on Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht ja koolitaja Liina Lokko, kes on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 18 aasta. Viimastel aastatel on Liina olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.