fbpx

VARAJANE MÄRKAMINE LASTEAIAS

KELLELE

Õppekavarühm: ISCED 97: Haridus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadused, (143) koolieelikute õpetajate koolitus

Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

SISU

Varajane märkamine ja sekkumine on imikutele ja väikelastele ning nende peredele mõeldud teenuste ja/või võimaluste kogum. Varajase sekkumise tegevusi kasutatakse erivajadustega lapse ja/või tema pere toetamisel lapse haridustee võimalikult varajases etapis.

Kelle ülesanne on märgata lapse vajadusi? Perearst või pereõde on esimene märkaja meditsiinisüsteemi poolt, aga kui laps käib arsti juures vaid haigustunnuste ilmnemisel või ei käi üldse, siis võivad lapse arengulised abivajadused jääda märkamata. Näiteks oma esimest last kasvatav vanem võib olla veel ise nii kogenematu, et ei oska lapse arengu hilistumisele tähelepanu pöörata ning seetõttu ei aimagi, et midagi võib valesti olla. Seega tuleb väga olulise ressursina vaadelda lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate rolli lapse abivajaduse varasel märkamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad: väikelapse areng – mis on eakohane, mis mitte. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, kiindumussuhe ja lapse toetamine lasteaias.

Varajase märkamise põhimõtted – kes märkab, mida peab märkama? Kuidas sekkuda kui lapse vajadused on õigeaegselt märgatud.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • teab ja tunneb sõimerühma lapse arengulisi vajadusi;
  • mõistab paremini varajase märkamise ja sekkumise põhimõtteid;
  • mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid kõnet toetavaid pildimaterjale;
  • oskab leida lapsele lisaabi kui lapse areng ei ole eakohane.
MEETOD

Õppemeetodiks on loeng ning situatsioonide analüüsimine.

Koolituse läbijale väljastatakse tõend.

AEG

Järgmine koolitus toimub sügis 2023 (täpne aeg selgumisel).

Koolituse kestus on 4 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

KOOLITAJA

Koolitaja on Liina Lokko, MSc terviseteadused (rahvatervishoid), kutsepedagoog VI.

Liina on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 18 aasta. Viimastel aastatel on Liina olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.

REGISTREERIMINE

Järgmine koolitus toimub sügis 2023 (täpne aeg selgumisel).