fbpx

Sotsiaaltöötaja Merle soovitab lugemiseks Thomas Gordoni raamatut “Tark lapsevanem“.

Dr Thomas Gordoni lapsevanematele mõeldud programm õpetab tulemuslikumalt suhtlema lastega ning pakub selleks vanematele selgeid juhiseid, mis on läbiproovitud ja igapäevaselt kasutatavad.

Tegelen igapäevaselt erivajadusega laste lapsevanemate vanemlike oskuste toetamisega ning näen, et meie praeguste vanemate lapsepõlvest pärit kasvatusmeetodid ei aita meil oma lastega alati parimal viisil toime tulla. See raamat aitab praktiliste näidete abil lapsevanematel õppida, kuidas kasutada rahumeelseid, teineteist arvestavaid ja karistusest hoiduvaid kasvatusviise.

Raamatu kõige olulisemad teemad on aktiivne kuulamine, selged mina-sõnumid ning kaotajateta konflikti lahendamise meetod.

Olulisemad mõtted raamatust

Raamatu kolm olulisemat mõtet, mida rakendan ja jään rakendama ka edaspidi on: 

  • Aktiivne kuulamine. Innustan vanemaid kuulama oma lapsi, see nõuab pingutust, kuid aitab efektiivsemalt lahendada probleeme, toob kaasa läheduse ja soojuse ning toetab laste iseseisvuse arengut. Aktiivse kuulamise oluline osa on peegeldamine. Innustan vanemaid peegeldama lapse antud sõnumeid, et laps tunneks, et teda mõistetakse ning andma võimalust lapsele lahendada ise oma probleemi, enne kui vanemad sekkuvad. 
  • Innustan vanemaid andma selgeid mina-sõnumid, mis kirjeldavad sobimatut käitumist, vanema tundeid sellega seoses ja selle mõju. On oluline selgelt oma ootusi väljendada. 
  • Kaotajateta konflikti lahendamine. Konflikti lahendamine kaotajateta ehk võitja-võitja meetodil toimub konfliktis osalevate poolte vajaduste väljaselgitamise ja nende ühitamise kaudu. Iga konflikti lahendamine vajab teise poole koostööd. Konstruktiivne arutelu on raske kui teine pool sellele vastu töötab ja konflikti jõuga lahendada üritab. Koos tegutsedes on paremad võimalused leida rahuldav lahendus.