fbpx

SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUS

Sotsiaaltöö teenus on suunatud kliendi ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja kasutab, koordineerib või loob vajadusel spetsialistide võrgustikku ning aktiveerib kliendi lähivõrgustikku kliendi toimetuleku parandamiseks.
Teenuse osutamise eesmärgiks on selgitada välja isiku tervislikust seisundist tulenevad ja teda argielus mõjutavad psühhosotsiaalse, sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise toimetuleku takistajad,  määratleda probleemid  ja võimalusel nende tekkepõhjused ning leida isiku vajadused ja olemasolevad tugevused.
Samuti püütakse määratleda probleemse situatsiooni tähendus isiku jaoks, probleemiga seotud inimesed ja situatsioonid – et seejärel läbi analüüsiprotsessi jõuda koos isiku endaga temale sobivate sekkumismeetodite valikuni.