fbpx

See raamat avas minu jaoks jutustamise maailma. Pole ise varasemalt proovinud ega selle peale tulnud, et võiks kasutada teenusel lastele jutustamist või koos jutukese loomist. Taoline meetod arendab lastes nii loovust, koostööd kui ka tähelepanu.

Sotsiaaltöötaja Gerli soovitab lugemiseks Kim S. Golding raamatut “Sild üle rahutu vee.Raamatu eesmärk on tutvustada lugude jutustamis meetodit ja kuidas selle abiga muuta tõhusamaks laste ja perede tervenemisprotsessi. 

Olulisemad mõtted raamatust

Lugude jutustamisel võib olla suur abi lapse paremaks toimetulekuks ja kohanemiseks muutustega. Eelkõige on raamatus olevad lood mõeldud lapsendatud või asendushoolduse lastele hooldusperes kohanemiseks, enda minevikusündmuste paremaks mõistmiseks ja sellega toimetulekuks.  

Jutustuste abil on lastel kergem mõista muutusi, üleminekuid või stabiilsust (pidev hirm, et see mis hea, kaob). Seega on lugude jutustamisel hea kasutada metafoorilist lähenemist ehk peamiselt kasutatakse loomariiki, kus esindatakse last ja tema perekonnaliikmeid, või kasutatakse mänguasju, mis lapses huvi tekitavad. Lugude loomisel saab laps tunda kaasatust, nt valides tegelastele rekvisiite, joonistades ja illustreerides. Samuti annab lugude ühine loomine arusaama lapse sisemaailmast, tunnetest ja kogemustest.  

Lugusid vesteldes tuleks lasta lapsel olla täpselt nii nagu ta soovib: mõni tahab istuda ja kuulata, teine samal ajal mängida või hoopis jalutada. Lisaks lastele on lugude jutustamisest vahel kasu ka vanemal, kuna siis hakkab ta mõistma last teisest vaatenurgast.  

See raamat tõi kindlasti juurde meetodi minu tööse, mida edaspidi kindlasti rakendan. Rehabilitatsiooniteenusel saab samuti jutustada lugusid või neid koos lapsega luua. Loomisprotsessis on laps kaasatud ja selle käigus saab arendada lapse loovust, tähelepanu, kuulamisoskust ning hiljem saab lugu koos analüüsida.