fbpx

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja käitumisprobleemide lahendamisele ja trauma tagajärgedega toimetulemisele.

Millal pöörduda? Peamised põhjused:

  • Su lapsel on käitumisraskused;
  • Su lapsel on hirmud ja/või ärevus;
  • Su laps on agressiivne või ebakindel;
  • Su lapsel on probleemid koolis ja suhetes;
  • Su laps on kokku puutunud koolikiusamisega;
  • Su lapsel on õpiraskused ja probleeme koolikohustuse täitmisega;
  • Su last on mõjutanud traumaatilised sündmused;
  • Sa vajad abi lapse kasvatusküsimustes;
  • Sa tahaksid arutleda pere ja/või paarisuhte teemal.

Registreeru nõustamisele siin.