fbpx

Meie sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Grete luges Nedra Glover Tawwabi raamatut “Pane paika oma piirid” ja soovitab lugeda ka teistel:

Soovitan lugeda seda raamatut sellepärast, et oma piiride kehtestamine tähendab ühtlasi ka oma ootuste ja vajaduste väljendamist teistele. On oluline olla kontaktis oma soovide ja vajadustega ning väljendada neid sobivalt ka teistele. See võimadab meil olla rahul oma eluga, olla õnnelik ja terve ning nautida rahuldustpakkuvaid suhteid kaaslastega. Vajadus piiride kehtestamiseks võib ette tulla nii oma pereliikmetega, sõpradega kui ka töökaaslastega.

See raamat sobib sulle, kui tunned emotsionaalset kurnatust ja ülekoormust. Sa tunned soovi vältida inimesi, kes võivad sinult abi paluda või sul esineb pahameel nende osas. Sa tunned, et aitad pidevalt teisi, kuid ei saa selle eest midagi vastu või tunned, et oled läbipõlenud ja sul ei ole enda jaoks aega.

Olulisemad mõtted raamatust:

  • Piiride kehtestamine ei ole halb ja isekas tegu. Neid on vaja mitmetel põhjustel: need kaitsevad ülepingutamise eest ja aitavad enda eest hoolitseda, need defineerivad rolle suhetes. Piirid annavad teada, milline käitumine suhetes on aktsepteeritav ja milline mitte. Piiride abil saad teistele teada anda oma vajadustest, need loovad turvalisust ja selgust.
  • Kõige enam on inimestel probleeme piiridega kodus ja lähisuhetes. Eriti laste ja vanemate vahelistes suhetes. On teada, et vanemad kehtestavad piire lastele, kuid raamatu autor toob välja, et ka lastel on õigus oma piiridele ja nende kehtestamisele. Vanemad, kes austavad laste piire tekitavad neile kasvamiseks turvalise ja austava ruumi. Samuti kinnistub lastel oma vajaduste edastamise harjumus. Kui vanemad seda ei toeta, siis saavad lapsed sõnumi, et nende vajadused ei ole olulised ja sellest tulenevalt jäävad nad ka edaspidi piiride kehtestamisega hätta.
  • Piiride kehtestamine annab lastele turvatunde. Vaatamata nendepoolsele vastupanule on reeglid ja struktuur neile kasulikud. Piirid aitavad lapsel mõista, kuidas kohelda teisi ning kuidas omada eluterveid suhteid. Märgid, et vajad oma lapsega piire: neil pole reegleid ja neile on kõik lubatud, lapsi kasutatakse usaldusalustena, vanema lastekasvatusstiil on rajatud karistusele, lapsel on lubatud teistega ebaviisakalt kõneleda.
  • Piiride tekitamiseks on kõige lihtsam viis “ei” ütlemine. See omakorda võib aga tõsta inimestes ärevust. Kuna inimesed ei taha näida pahatahtliku või halvana, siis on nad sagel nõus tegelikkuses enda jaoks ebameeldivate asjadega.
  • Piiride teatavaks tegemiseks võib kasutada järgmist põhimõtet: mõtle välja, milliseid piire soovid kehtestada – anna oma vajadusest selgesõnaliselt teada – ära vabanda ja lasku pisiasjadesse – ole piiride hoidmises järjepidev – vajadusel selgita uuesti oma vajadusi.