fbpx

LOGOPEEDILINE NÕUSTAMINE

Logopeedi nõustamisele on oodatud erinevas vanuses lapsed, kellel on raskusi suulise või kirjaliku kõne omandamisega.

Millal pöörduda? Peamised põhjused:

–           lapsel esinevad kõnearengu probleemid (lapse kõne areng ei ole eakohane või tundub, et laps ei saa talle suunatud kõnest aru);

–           kõnes esinevad häälduspuuded (lapsel on raskusi mõne üksikhääliku hääldamisel);

–           kõnes avalduvad resonantsipuuded (hääles avaldub kinnine või lahtine ninakõla või mõlemad kombineeritult);

–           esinevad lugemis- ja kirjutamisraskused

–           esineb kogelus (kõnes ilmnevad kõnetakistused (häälikute/silpide kordused, venitused või blokid);

–           esineb häälehäireid (hääl on väsinud ning muutunud kähedaks ja katkendlikuks, esineb liigset pinget kõripiirkonnas);

–           esinevad müofunktsionaalsed puuded (näo- ja suupiirkonna lihastoonus on kahjustunud, lapse ninahingamine on takistatud, suu on pidevalt avatud, keel on puhkeseisundis vales asendis,    neelamismuster on häirunud);

–           esineb kõnemotoorika puudeid (düsartria või apraksia) (laps teab, mida öelda tahab, kuid häirunud liigutusahela tõttu ei suuda ladusalt hääldada ning seetõttu võib kõne olla arusaamatu);

–           esineb neelamishäireid (esineb raskusi neelamisel, lapsel tekib söömise ajal või söömise järgselt köha).

Registreeru nõustamisele siin.