fbpx

Mida peaks suutma mu laps teha?

Kuulmine ja mõistmine
Rääkimine
 • Vastab, kui hõikate teda teisest toast;
 • teab mõne värvuse nimetusi nagu punane, sinine ja roheline;
 • mõistab mõne kujundi nimetusi nagu ring ja ruut;
 • mõistab perekonnaga seotud sõnu nagu vend, vanaema ja tädi.
 • Vastab lihtsatele küsimustele nagu kes, mis ja kus;
 • ütleb riimuvaid sõnu nagu tass-kass;
 • kasutab asesõnu nagu mina, sina, minu, meie ja teie;
 • kasutab mõnda sõna mitmuses nagu mänguasjad, linnud ja bussid;
 • enamik inimesi saab aru teie lapse kõnest;
 • küsib millal ja kuidas küsimusi;
 • moodustab neljasõnalisi lauseid. Võib teha ka vigu, nagu näiteks “Ma käin eile lasteaias”;
 • räägib päeva jooksul toimunust. Kasutab umbes nelja lauset korraga.

Mida saan teha, et last aidata?

 • Lõigake välja pilte vanadest ajakirjadest. Tehke nendest tobedad pildid liimides kokku erinevad osad. Näiteks: lõigake välja koer ja auto. Liimige koer autosse juhi kohale. Aidake lapsel selgitada, mis on sellele pildil tobedat.
 • Sorteerige pilte ja esemeid kategooriatesse nagu toit, loomad või kujundid. Paluge lapsel leida pilt või ese, mis sinna ei kuulu. Näiteks beebi ei sobi loomade kategooriasse.
 • Lugege, laulge ja rääkige, mida te teete ja kuhu lähete. Kasutage riimuvaid sõnu. See aitab teie lapsel õppida uusi sõnu ja lauseid.
 • Lugege lihtsa jutuga raamatuid. Rääkige loetust oma lapsega. Aidake tal lugu ümber jutustada või ette näidelda. Rääkige talle oma lemmik osa sellest loost. Küsige, milline on tema lemmik osa.
 • Vaadake perekonna pilte. Laske oma lapsel jutustada lugu piltidel toimuvast.
 • Aidake oma lapsel mõista, küsides tema käest küsimusi. Laske tal küsimusi küsides teid ninapidi vedada. Tehke sellest mäng ning teeselge, et mõned tema küsimused on eksitavad.
 • Mängige läbi päeva tegevusi nagu toidu tegemine või arsti juures käimine. Kasutage kostüüme või rollimänge, et aidata lapsel mõista, kuidas nendes olukordades rääkida ja käituda. See õpetab teie lapsele sotsiaalseid oskuseid ja lugude jutustamist.
 • Kakskeelse lapsega rääkige keeles, mida on teie jaoks kõige mugavam kasutada. Kodus rääkige lapsega igapäevases koduses keeles.