fbpx

Lapsevanemaks olemisel on väga oluline see, et lapsevanem kogu protsessis iseend ära ei unustaks, enda vajadused peavad olema täpselt samamoodi tagatud nagu lapsel!

Meie psühholoog Liis soovitab lugemiseks Merilin Mandeli raamatut “Jess, lapsed!. Raamat on enda olemuselt põnev ja humoorikas lugemine, varasemate teadmiste meeldetuletamine või ka millegi uue enda jaoks (taas)avastamine.

Olulisemad mõtted raamatust

Raamatu autor, Merilin Mandel, on kasvatuspsühholoog, vanemahariduse ja vaimse tervise edendaja ning koolitaja. Autor kutsub lugejat üles raamatu aktiivsele kasutamisele ehk tegema endapoolseid märkmeid, olulist alla joonima, esitama küsimusi ja mõtisklema.

Autor rõhutab, et kõik lapsed ja täiskasvanud ning pered laiemalt on teineteisest erinevad, mistõttu soovitab raamatu lugejal endale kõrvale panna just neid näpunäiteid, mis konkreetsele perele kõige paremini sobivad. Raamat aitab lugejal lahti mõtestada lugeja enda kasvatuspõhimõtteid ning nende kujunemislugu.

Raamatus käsitletud teemadest ehk kõige kõnetavam erinevate soovituste ja nippide kõrval on siiski lapsevanema enda vajaduste tagamise olulisuse rõhutamine. Kasvatusprotsess on vanema enda jaoks väljakutseid pakkuv ning iga lapsega peres võib see protsess ka oluliselt eelnevast erineda. Oluline on, et lapsevanem oleks iseendaga lahke, oskaks vajadusel abi küsida ning tagaks selle, et lisaks lapse vajadustele oleksid ka enda vajadused kaetud.

Last ei kasvata mitte ainult lapsevanemad vaid ka suurem inimeste ring – raamatus on välja toodud väljend, et last kasvatab terve küla, sealhulgas ka laps ise ja protsess käib tegelikult kogu terve elu – ehk jälgida iseennast eeskujuna ning rääkida lapsega selliselt nagu soovime, et ka meie endiga räägitaks.

Kasvatuspõhimõtted on igas peres väga erinevad, rääkimata kultuurilistest erinevustest, ehk iga pere peab leidma endale sobiliku „retsepti“. Põhikomponendid võivad küll olla sarnased, aga kasvatus sisaldab tunduvalt rohkem lisaelemente, mis ühes peres võivad toimida väga hästi, kuid teises peres ei ole nii kergesti kohandatavad.

Raamat aitas enda jaoks värskendada mõtteid näiteks erinevate olukordade lahendamisel, milliseid variante pakkuda, kuidas lahendada, kuidas sekkuda. Raamat on küll suuresti keskendunud lastele ja lastevanematele, kuid sealt ei ole puudu ka eneseanalüüsi osa, mida raamatut lugedes on võimalik väga sagedasti täita. Eneseanalüüsi harjutustest on kindlasti kasu inimestele, kellel on endal lapsed, aga ka kellel enda lapsi ei ole või kes töötavad igapäevaselt laste ja peredega. Raamatu puhul sage harjutuste olemasolu meeldis väga ning kutsus üles raamatu aktiivsele kasutamisele.