fbpx

Sotsiaaltöötaja Gerli soovitab lugemiseks Carolyn Webster-Strattoni raamatut „Imelised aastad“.

Raamat “Imelised aastatd” pakub põhjalikku ülevaadet, kuidas kasvatada lapsi ja toetada nende sotsiaalset ja psühholoogilist arengut. Raamat sisaldab palju väärt nõuandeid ja tehnikaid, kuidas edukamalt toime tulla laste käitumisprobleemidega. See on hädavajalik raamat lapsevanematele, kes soovivad oma lapse kasvatamisega paremini toime tulla ja oma lapsele paremaid oskusi õpetada.

Loe edasi huvitavamatest punktidest, mida Gerli raamatust välja tõi.

Olulisemad mõtted raamatust:

Antud raamat annab ideid, kuidas sageli esinevate käitumisprobleemidega edukamalt toime tulla.

  • Tunnustage lapse positiivset käitumist. Mida keerulisem laps, seda rohkem tunnustamist vajab.
  • Õpetada lastele aja mahavõtmist, esmalt peab lapsevanem last suunama ja määrama aja. See õpetab lapsele rahulikku rahunemist.
  • Preemiate süsteemi rakendamine. Lapsevanem annab lapsele teada, millist käitumist ta soovib näha ja siis üheskoos mõeldakse välja preemiad. Kui laps on piisavalt näidanud head käitumist, saab valida preemia. Preemiad võivad olla lihtsad ja odavad, nt 30 minutit vanemaga koos mängimist, raamatu lugemist vms.
  • Õpetada lapsele põhjus-tagajärg seost. Lapsevanemad peavad varakult andma teada, mis mingile käitumisele järgneb, nii laps õpib ja saab aru, mis tagajärg tema käitumisel on.
  • Arutada lapsega, kuidas mõnda probleemi lahendad. Kaasata last probleemi sõnastamisel, tagajärgede ja erinevate lahenduste arutellu, nii areneb tema probleemikäsitlus ja mõtlemine. Julgustada mitut erinevat lahendust leidma, analüüsida nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi.
  • Lapse paremaks sotsialiseerumiseks eakaaslastega on oluline lapsevanemal lapsega mängida. Mängu käigus õpib laps palju, näiteks kaaslase mängu kutsumine ja mängu alustamine, teistega arvestamine, oma soovide väljendamine. Lapsevanem peaks kindlasti tähelepanu pöörama lapse kiitmisele ja positiivsete asjaolude välja toomisele. Hea moodus kaaslastega mängimist arendada oleks see kui kutsutakse eakaaslasi külla. Nii saab vanem ka ise mängus osaleda või lihtsalt jälgida ja pärast last kiita.
  • Raamatus räägitakse ka ekraanide negatiivsest mõjust lapse füüsilisele, sotsiaalsele ja psühholoogilisele arengule. Päevas piisab ühest tunnist ekraaniajast. Vajalik on panna paika reeglid ning kõik pereliikmed peaksid neid ka jälgima. Lapsevanemad peaksid jälgima ka, mida laps sel ajal telerist vaatab või mis mänge mängib. Vältida tuleks vägivaldseid saateid ja arvutimänge. Tarbima peaks lapse eale vastavaid saateid ja koostööd ning arengut soodustavaid arvutimänge. Lapsevanem võiks koos lapsega vaadata telerit või mängida, nii saab ta tähelepanu juhtida positiivsetele asjaoludele (koostöö, sõprus, usaldus).
  • Lapsele tuleks enne avalikku kohta minemist selgitada reeglid (nt raamatukogus ollakse vaikselt, poest saad valida ühe asja jne). Kindlasti ei tohiks anda järele jonnile, kuna laps õpib, et nii saab oma tahtmise. Sobiva käitumise puhul tuleb last kiita ja tunnustada.
  • Laste toitumine on põnev ja osadele lastevanematele peavalu tekitav teema. Kui lapsed ei söö korralikult, tuleks üle vaadata nende söömisharjumused. Võimalusel tuleks lasta lapsel ise endale toiduportsjon tõsta ning väiksematele lastele võiks pakkuda väikemaid koguseid (nii tekib ka eduelamus, et sai taldriku tühjaks söödud). Tunnustada tuleb head käitumist. Taaskord on lapsevanemad eeskujud, seega tuleks vaadata ka enda harjumused üle.
  • Lastele tuleks õpetada positiivset sisekõnet. Sellega suureneb nende usk endasse ning muutub paremaks hakkama saamine raskuste ja hirmudega.