fbpx
ATHga laps

Raamat avab ATH-ga laste maailmavaadet, kuna toetub suures osas just nende laste kogemustele, sõnadele ja tunnetele. See on suurepärane raamat, läbi mille saab vanem oma last õppida tundma ja kuulama.

Meie psühholoog Tailia luges Sharon Saline raamatut “Mida teie ATH-ga laps soovib, et teaksite”. Tegemist on tõhusa tõenduspõhise teejuhiga, mis aitab perekonnal vähendada stressi, lahendada igapäevaprobleeme ja tugevdada omavahelisi suhteid.

Olulisemad mõtted raamatust

Raamatu autor, Sharon Saline, on kliiniline psühholoog. Ta keskendub palju teadusele, kus viitab erinevatele uuringutele ja tulemustele, ja oma enda kogemusele ATH-ga laste ja lapsevanematega töötades. Autor tutvustab kindlat meetodit, kuidas toetada oma lapsi, keskendudes lapse tugevustele ja tähelepanelikule teadlikkusele. Ta nimetab seda “ATH-ga lapse vanemaks olemise viis K-d”: eneseKontroll, Kaastunne, Kaasa töötamine, järjeKindlus, Koos rõõmustamine.

Autor kirjutab: “Paljud ATH-d puudutavad raamatud õpetavad vanematele, mida teha ja kuidas tagada distsipliin. See raamat selgitab, kuidas saavutada empaatia abil püsivad muutused, mida nii teie kui ka teie laps vajate.”

Lisaks selgitab raamat ka väga arusaadavalt, kuidas toimib ATH aju. Autor rõhutab, et see teadmine on kui alus teie suhtele lapsega. Minu meelest on see väga hea viis aru saada, miks ja mis täpsemalt lapse ajus areneb teistmoodi (näiteks täidesaatvate funktsioonide oskused). Autor selgitab ja toob elulisi näiteid, kuidas toetada ATH-ga lapse elu kodus, väljaspool kodu ja koolis. Raamatus on ka mitmeid harjutusi, mida saab lapse ja iseendaga praktiliselt läbi teha.