fbpx
arenguetapid

Arengutase 5-aastaselt 

Liikumine 

 • Seisab ühel jalal kümme sekundit või kauem  
 • Hüppab, teeb kukerpalli 
 • Kiigub ja ronib  
 • Võib osata jooksu ajal samme vahele jätta ja keksida 

Peenmotoorika 

 • Kopeerib kolmnurka ja teisi geomeetrilisi kujundeid ning mustreid 
 • Joonistab inimesele keha 
 • Oskab kirjutada mõnda tähte 
 • Paneb ennast riidesse ja võtab riidest lahti ilma abita 
 • Kasutab kahlit, lusikat ja (vahel) nuga 
 • Kasutab iseseisvalt tualetti 

Keeleline areng 

 • Suudab meenutada osa kuuldud jutust 
 • Kasutab viiesõnalisi ja pikemaid lauseid 
 • Jutustab pikemaid lugusid 
 • Oskab öelda oma nime ja aadressi 

Kognitiivne areng 

 • Oskab loendada kümneni või rohkem 
 • Nimetab õigesti vähemalt neli värvi 
 • Mõistab aja kontseptsiooni paremini 
 • Teab ja oskab rääkida igapäevastest asjadest (kodumasinad, toit, raha) 

Sotsiaalne ja emotsionaalne areng 

 • Tahab sõpradele meeldida 
 • Tahab sõprade moodi olla 
 • On varasemast rohkem valmis reeglitega nõustuma 
 • Naudib laulmist, tantsimist ja näitlemist 
 • Näitab välja suuremat iseseisvust 
 • On teadlik seksuaalsusest 
 • Suudab reaalsust fantaasiast eristada 
 • On vahel väga nõudlik ja vahel innukalt koostööaldis 

Millal muretseda

Võtke ühendust lastearstiga, kui teie koolieelik selle arengutaseme lõpuks järgnevaid märke ilmutab: 

 • Esineb äärmiselt hirmunud või kartlikku käitumist  
 • Esineb väga agressiivset käitumist  
 • Ei suuda vanematest ilma suure protestita eralduda 
 • Tähelepanu hajub kergesti ja laps ei suuda ühele tegevusele keskenduda rohkem kui viis minutit  
 • Ei ole eriti huvitatud teiste lastega mängimisest 
 • Keeldub inimestele reageerimast või reageerib ainult pinnapealselt  
 • Mängib harva fantaasia- või jäljendusmänge  
 • Näib suurema osa ajast õnnetu või kurvana  
 • Ei osale erinevates tegevustes, eelistab samu tegevusi  
 • Väldib teisi lapsi ja täiskasvanuid või tundub ükskõikne  
 • Ei väljenda erinevaid emotsioone  
 • Esineb raskusi söömise, magamise või tualetis käimisega 
 • Ei suuda eristada fantaasiat ja reaalsust 
 • Tundub ebatavaliselt passiivne  
 • Ei mõista kaheosalisi korraldusi ja kohasuhteid (“Pane tass laua peale”; “Võta pall diivani alt.”)  
 • Ei suuda korrektselt öelda oma ees- ja perekonnanime  
 • Ei kasuta kõnelemisel õigesti mitmust ega minevikuvormi 
 • Ei räägi oma igapäevastest tegevustest ja kogemustest  
 • Ei suuda ehitada torni kuuest kuni kaheksast klotsist  
 • Tunneb ennast rasvakriiti käes hoides ebamugavalt   
 • Tal on raskusi riiete seljast võtmisega  
 • Ei oska hambaid korralikult pesta  
 • Ei oska käsi korralikult pesta ja kuivatada 

 

Tagasi – Arengutase 4-aastaselt

Algne artikkel “Juhised vanematele väikelaste arengueesmärkide jälgimiseks”