fbpx
arenguetapid

Arengutase 1-aastaselt 

Liikumine 

 • Saab istumisasendisse ilma abi kasutamata 
 • Roomab kõhul, sikutades ennast kätega ja lükates jalgadega 
 • Võtab sisse käpuli-asendi 
 • Roomab käpuli, toetades keha käte ja põlvede peale 
 • Liigub istuvast asendist roomamis- või kõhuliasendisse 
 • Tõmbab end püsti seisma 
 • Kõnnib mööblile toetudes 
 • Seisab hetkeks ilma toeta 
 • Võib teha kaks või kolm sammu ilma toeta 

Peenmotoorika 

 • Kasutab näpits-haaret 
 • Taob kahte kuubikut kokku 
 • Paneb esemeid anumatesse 
 • Võtab esemeid anumatest välja 
 • Torgib nimetissõrmega 
 • Üritab imiteerida kritseldamist 

Keeleline areng 

 • Pöörab kõnele järjest kasvavat tähelepanu 
 • Vastab lihtsatele suulistele palvetele 
 • Vastab “ei”-le  
 • Kasutab lihtsaid žeste, näiteks pea raputamine “ei” tähenduses  
 • Laliseb intonatsiooniga  
 • Ütleb “issi” ja “emme”  
 • Kasutab hüüatusi, näiteks “oh-oh!”  
 • Püüab sõnu imiteerida 

Kognitiivne areng 

 • Uurib esemeid mitmel erineval viisil (raputades, lüües, visates, maha kukutades) 
 • Leiab peidetud esemed kergesti  
 • Vaatab õigele pildile, kui pilti nimetatakse  
 • Imiteerib žeste  
 • Hakkab esemeid õigesti kasutama (joob tassist, kammib juukseid, helistab telefoniga, kuulab kõnelejat) 

Sotsiaalne ja emotsionaalne areng 

 • On võõrastega ärev või häbelik 
 • Nutab kui ema või isa ära lähevad 
 • Naudib mängus inimeste jäljendamist 
 • Eelistab kindlaid inimesi ja mänguasju 
 • Testib vanemate reaktsioone toitmise ajal (Mida teete, kui ta söömisest keeldub?) 
 • Testib vanemate reaktsioone oma käitumisele (Mida teete, kui ta nutab pärast seda, kui olete ruumist lahkunud?)  
 • Võib mõningates olukordades olla hirmul  
 • Eelistab ema ja/või regulaarset hoolitsejat kõigi teiste asemel 
 • Kordab helisid või žeste tähelepanu saamiseks  
 • Sööb sõrmedega  
 • Ulatab käe või jala, et aidata end riietada 

Millal muretseda

Teavitage kindlasti oma lastearsti, kui teie laps 8-12 kuu vanuselt näitab võimalikke mahajäämuse märke: 

 • Ei rooma 
 • Lohistab roomates ühte kehapoolt (üle ühe kuu)  
 • Ei suuda toetusega seista  
 • Ei otsi esemeid, mis on peidetud tema nähes 
 • Ei ütle üksikuid sõnu (“emme” või “issi”)  
 • Ei õpi kasutama žeste, näiteks lehvitamist või pea raputamist  
 • Ei osuta esemetele ega piltidele 

 

Edasi – Arengutase 2-aastaselt

Tagasi – Arengutase 7 kuu vanuselt

Algne artikkel “Juhised vanematele väikelaste arengueesmärkide jälgimiseks”