fbpx

PLANEERIMINE, JUHENDAMINE JA HINDAMINE

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid hindavad igakülgselt kliendi tegevusvõimet ja olemasolevaid ressursse, selgitavad välja rehabilitatsioonivajaduse ning koos kliendiga (või tema esindajaga) püstitatakse arenguline eesmärk. Üheskoos planeeritakse tegevused ja teenused, mis aitavad parandada isiku toimetulekuoskusi ja tegevusvõimet.

Tegevuskavasse märgitakse ka muud teenused, mida võib pakkuda ja finantseerida näiteks kohalik omavalitsus, Töötukassa, Haigekassa.

Juhendame kuidas rehabilitatsiooniplaani täita, kuidas selles märgitud teenuseid taotleda ja kelle poole võib pöörduda. Juhendav isik teeb võrgustikutööd KOV sotsiaaltöötajaga, perearstiga, kooliga.

Rehabilitsiooniprotsessi käigus hinnatakse ja tehakse vahekokkuvõtteid rehabilitatsiooniprotsessi tulemustest ja vajadusel tehakse täiendusi või muudatusi