fbpx

Kairit Piir – psühholoog

Psühholoogina saan ma aidata inimesi iseennast paremini tundma õppida. Töötan ka kliendi pereliikmetega ja üldiselt inimeste käitumise eripärade teadvustamise ja mõistmisega. Soovin aidata peredel leida nende tugevusi, et suhtes säiliks mõistmine, usaldus ja tasakaal. Õpingute ja töö käigus mõistsin, et inimese käitumisel ja mõtlemisel on alati teatud põhjus ning seda teadvustades on võimalik viia läbi muudatusi.

Hindan kõrgelt oma perekonda, elukaaslast ja lapsi ning tean, et heade suhete hoidmiseks on vaja ka tööd teha.

Kõige olulisemaks pean rehabilitatsiooni meeskonna omavahelist koostööd. See on õpetanud teistega arvestamist, kuid ka enda arvamuse esile toomist. Minu töö on huvitav ja vaheldusrikas, kus ükski päev ei sarnane eelmisele. See hoiab motivatsiooni kõrgel.