fbpx

Grete Kalling – sotsiaaltöötaja

Töö laste, noorte ning nende peredega on huvitav ja vaheldusrikas. Nii nagu ei ole kahte samasugust last, ei ole ka kahte samasugust perekonda ning samasugust lahendust. Mulle meeldib näha elu erinevaid palgeid ja anda oma panus, et rõõmsaid hetki,  häid suhteid ja mõistmist oleks rohkem.

Olen õppinud erinevaid pedagoogika suundi (eelkoolipedagoogia, eripedagoogika ning sotsiaalpedagoogika) ning läbinud erinevate teraapiasuundade baaskoolitusi.  Mitmekülgsed õpingud on andnud mulle head teadmised lastest ja noortest, nende arengust ning võimalikest eripäradest.  Sellest lähtuvalt saan kasutada erinevaid lähenemisi  ning leida sobiv just konkreetse kliendi arengu toetamiseks. Laste ja noorte sotsiaalse ning emotsionaalse arengu toetamise juures pean oluliseks süsteemset vaadet ning pere kaasamist. Nii mõnigi lapse mure saab kiirema lahenduse kui lapsevanemad appi tulevad. Sellest tulenevalt olen hetkel pereteraapia II astme väljaõppes ning oma töös lähtun ka pereteraapia põhimõtetest.

Oma vaimse tervise hoidmiseks veedan kvaliteetaega oma  perega, tegelen hobidega ning püüan leida igas päevas midagi ilusat ja head.